2008/2009-es pályázat

2008/2009-es pályázat

A szegedi székhelyű Kiss Ferenc Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) valamint a Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola és Kollégium (továbbiakban : Szakközépiskola) vezetősége a németországi Gartenbau Umwelt Beratung Henze szaktanácsadói és képzési vállalkozás képviselőjével, dr. Edda Henze asszonnyal  2007 januárjában vette fel a kapcsolatot egy, Németország Mecklenburg-Vorpommern tartományába szervezendő mobilitási projekt céljából.

 

A projekt keretében 2008 és 2009 nyarán ill. kora őszén 7, valamint 9 erdésztechnikusi képesítésben részt vevő, magyar fiatal 4-4 hetes külföldi gyakorlatát szerveztük meg. A fiatalok -szakképesítésüknek megfelelően- németországi erdészeti hivataloknál kaptak elhelyezést Henze asszony közvetítői tevékenységének köszönhetően Güstrowban, Billenhagenben, valamint Dargunban.

 

Közvetlenül a gyakorlatok előtt a német közvetítő szervezett egyhetes szaknyelvi és kulturális felkészítőt tartott Klein Wehnendorfban. A gyakorlat helyszíne nagy jelentőséggel bír, hiszen a kelet-német térség a rendszerváltás óta az Európai Unió tagja, így a Dél-Alfölddel hasonló kezdeti adottságokat mutató Mecklenburg-Előpomeránia fejlődését, uniós tapasztalatait a térség erdőgazdaságaiban gyakorlatot végző magyar vidéki fiatalok első kézből figyelhették meg.

 

A pályázó Alapítvánnyal szorosan együttműködő Szakközépiskola a magyarországi középfokú erdésztechnikusi szakképzés egyik kiváló adottságokkal bíró fejlesztő és szolgáltató intézménye. Oktató és koordináló tevékenysége révén napi kapcsolatban van szinte az összes erdészeti szakképzést nyújtó intézménnyel. Ez, valamint a Szakközépiskola hosszú évekre visszatekintő kül- és belföldi gyakorlatszervező tevékenysége biztosítja, hogy a célcsoport értesüljön erről a lehetőségről, a kedvezményezettek kiválasztása a nagy rutinnal rendelkező kollégák segítségével a legigazságosabb legyen, valamint ki- és hazautazásuk, illetve a gyakorlatuk megszervezése zökkenőmentesen menjen végbe.

 

A 2008-as évben a tervezett 5 + 3 (hátrányos helyzetű diák) + 1 (kísérő személy) fő helyett 4 + 3 + 1 fő -1 lány,6 fiú - utazott ki Németországba 2008.08.09. – 2008.09.06. időtartamra. A projekt első szakaszában egy változás történt, miszerint nem tudott az egyik jelölt kiutazni, mert kiderült, hogy már részt vett az LDV programban egy másik szervezet keretében, így jogosulatlanná vált a programban történő részvételre. Mivel ez az információ nem sokkal a kiutazás tervezett időpontja előtt történt, így az Alapítvány már nem tudta más diákkal kitölteni a létszámot. Ennek megfelelően, a Tempus Közalapítvánnyal egyeztetve 7 tanuló utazott Németországba, és ezért a projekt második szakaszában nem 8, hanem 9 diák kiutazását szerveztük meg, így teljesítve a vállalt kiutazások számát. Említettek folyományaként a 2009-es évben 6 + 3 + 1 fő -1 lány,6 fiú -  kiutazását szerveztük meg 2009.09.07. – 2009.10.04. időtartamra.

 

A partnerek véleménye alapján mind szakmailag, mind pedig a német nyelv tekintetében maximálisan helyt álltak a diákok. A szakmai nyelv elsajátítása kimagaslóan sikerült, több mint 400 szakmai szóval bővült a szókincsük. Az erdészeti és a szakmai gyakorlat során tapasztalt vadászati szakkifejezéseket a diákok külön feljegyezték, a fogadó intzmények is kiemelt figyelemmel kísérték a tanulók érdeklődését és tudását.

 

A program szervezésével a Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola és Kollégium arra érdemes tanulóinak szakmai és nyelvi ismereteit kívántuk, és a jövőben is kívánjuk bővíteni, melyre a mai iskolarendszerű oktatás nem nyújt maradéktalanul lehetőséget. Nézeteink szerint azt fejlettebb piacgazdasági gyakorlattal rendelkező vállalatoknál nagyobb biztonsággal sajátíthatják el, és a megszerzett tapasztalataikat kamatoztathatják szülőhazájukban, esetleg önálló vállalkozásaik alapításakor, vezetésekor.

 

A projektben közreműködő személyek:

a) Dr. Edda Henze, kertészmérnök, egyetemi professzor; a német közvetítő szervezet vezetője. A projektben a fogadó gazdaságok biztosításáért és a németországi nyelvi-kulturális felkészítőért felelős személy.

b) Halápi Nándor, a Kiss Ferenc Alapítvány ügyvezető igazgatója. A projekt általános felelőse, hivatalos képviselője, feladata az egyes operatív szintek koordinálása.

c) Kiss András, a Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola és Kollégium gyakorlati oktatásvezetője, vadgazdamérnök. A projekt szakmai felelőse, a kiutazó csoportba történő válogatás előkészítője és lebonyolításának felelőse.

d) Sisák Zoltán, Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola és Kollégium műszaki oktatásvezetője. A projekt másik szakmai felelőse, a kiutazó csoportba történő válogatás előkészítője és lebonyolításának koordinátora.

e) Gyenge Ferencné, iskolatitkár. A projekttel kapcsolatos adminisztratív teendők felelőse.

f ) Halápi Bernadett, koordinátor. Kapcsolattartás az összes fenti érintettel, a diákokkal, és a pályázat kiírójával.

 

 

A diákokat a gyakorlat során az Erdészeti Hivatalok épületeiben kerültek elszállásolásra. A két turnus esetében 2,3, illetve 4 fős csoportokban helyeztük el őket, figyelembe véve a nyelvi képességeiket, személyiségüket, továbbá a diákok közötti személyes kapcsolatokat, barátságkat. A tapasztalat azt mutatja, hogy a kiválasztás és csoportosítás egyértelműen pozitív irányban befolyásolta a gyakorlat ideje alatti kintlétüket.

 

A gyakorlat során a fogadó intézmények igyekeztek az előzetesen egyeztetett munkaprogramoknak megfelelően foglalkoztatni, azonban az éppen akkor adott helyzetek nem minden esetben tették lehetővé a program pontos követését. A tanulók a gyakorlatok során megismerkedtek az Erdészeti Hivatalok működésével, az erdőgazdálkodás és vadgazdálkodás helyi szakmai irányelveivel, a gyakorlati teendőkbe – lesépítés, pihenőpark kialakítás -, vadvédelem. A részletes programok a VI. mellékletben kerültek csatolásra.

 

Az első csoport a Szakközépiskola mikrobuszával utazott ki, illetve haza, ennek eredményeként az utazás időtartama miatt túlléptük az eredetileg tervezett 4 hetet, azonban mindösszesen 1 nappal, így tehát az első csoport kinntartózkodás 29 napos volt. A második csoport esetében repülővel utaztak a diákok a kísérőtanárral, így az kintlét időtartamát az előzetesen tervezett 28 napra tudtuk programozni.

 

Előzetes monitoring látogatáson nem vettünk részt, mivel Dr. Edda Henze-vel kialakított szakmai és személyes kapcsolat maximális biztonságot jelentett a fogadóintézmények - Güstrow, Billenhagen, Dargun - kijelölése és kiválasztása  során. Segítségével megfelelő kapcsolatot sikerült kiépíteni az említett Erdészeti Hivatalokkal. A pályázatban említett partneri kapcsolatok : Dr Edda Henze, felkészítő; valamint a fogadó erdészeti hivatalok : Güstrow, Billenhagen, Dargun, a projekt során segítőkészen és szakmai tudásuk legjavát nyújtva segítették a dákok tanulmányait és munkáját.

 

A tanukók számos programon vettek részt, melyek során kimentek a Balti tengerhez, megismerkedtek Sanitz és Güstrow városával, múzeumokkal, templomokkal, a városok történelmével. A második csoport részt vett a MELA-n, ahol a Güstrow-i Erdészeti Hivatal standján képviselték a magyar erdészeti oktatást. A kiállítás során kiemelt figyelmet kaptak magyar diákjaink, és lehetőségük volt kezet fogni a Mezőgazgdasági Miniszterrel is. Amint már az előbbiekben is említettem az erdészeti hagyománxokat hűen tükröző erdészöltönyben vettek részt a rendezvényen , amely további dícséreteket, és elismeréseket hozott a fiatal csapatnak. Az ott szerzett tapasztalatok alapján a diákoknak még szorosabb kötődése alakult ki mind az oktatási intézményéhez, mind a szakmájához. A tanulókat az Erdészeti Hivatalok is elvitték úgynevezett tanulmányutakra, melynek során például meglátogattak egy vízibivaly rezervátumot, az ”ezeréves tölgyeket”, illetve a tengerpartot és a környező településeket.

 

Minden esetben elbúcsúztatták a diákokat a Hivatalok dolgozói, volt amikor grillpartit rendeztek a tiszteletükre, és számos embert meghívtak az eseményre.

 

A projekt eredményesen zárult minden résztvevő számára. A diákok mind nyelvtudás, mind szakmai ismeretek terén rengeteget fejlődtek, a felkészítő és a fogadó partnerek egyhangúan dícsérték a tanulókat. A projekt során hosszútávú kapcsolatot építettünk ki az Erdészeti Hivatalokkal. Már az első csoport hazaérkezését követően jelezték, hogy Magyarországról kizárólag a mi diákjainkat szeretnék fogadni, mert kimagasló mind az erdészeti, mind a vadgazdálkodái tudásuk szintje. A többlépcsős kiválasztás eredményeként jó képességű, az új ismeretekre nyitott és fejlődni képes diákokat sikerült kiutaztatni a projekt keretében.